Zonnebank zonnestudio

Bezava (.com) = Modernisering Ziektewet 1/1/2014+ (T-2)

Wetten

Voor reintegratie van zieke werknemers zijn van belang:

Wet Verbetering Poortwachter, functie moet aangepast worden aan beperkingen medewerker, en werknemer en werkgever bepalen SAMEN het Plan van Aanpak. Werkgever kan niet een externe partij dicteren die werknemer niet wil, er moet CONSENSUS worden bereikt.

Arbo-wet: werkgever dient zich te omringen met het best mogelijke medische advies - een bedrijfsarts die geen richtlijnen nakomt of diagnosefraude pleegt op wens werkgever is de de best mogelijkemedische adviseur.

Bezava - zie daarvoor hieronder mee. Ook na uit diensttreding zou een werkgever geinteresseerd moeten zijn in herstel bevordering, om de Bezava kosten omlaag te brengen.

Er zijn echter anno 2014 en 2015 steeds meer partijen die diverse wetten ontuiken om ook Bezava te ontuikden, zie onze pagina 'bezavafraude'

Beroepsziekten: http://www.beroepsziekten.nl/beroepsziekten/burnout

Werkgever aansprakelijk (ook voor reintegratiekosten) bij arbeidsgerelateerde zorg (dus zeker beroepsziekten):
http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Per 1 juli 2015 nieuw ontslagrecht, zie e-book, gratis te downloaden - klik PDF

De Wet Verbetering Poortwachter, met de verplichting voor werkgevers om reintegratiekosten te betalen, staat hier

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014375/geldigheidsdatum_19-06-2014

hfst. 9 tegen het einde, vlak voor 10:

Financiering
Van de werkgever wordt verlangd dat hij de kosten van re-integratie van de werknemer draagt.

 

Over BEZAVA - Modernisering Ziektewet is het belangrijkse stuk het Eerste Kamerstuk d.d. 3 september 2012, een afstudeerscriptie van een rechtenstudente in Maastricht, ingestuurd aan de Eerste Kamer. Begonnen als een email maar afgestempeld door de Griffier bij aanname. Het bevat tevens goede outleg (klik link). Dit Kamerstuk is inmiddels niet meer te vinden op de website van eerstekamer.nl

Belangrijk is altijd de Staatscourant, voor de publicatie van wetten. In de Staatscourant is het enige stuk dat gepubliceerd is onder 'Bezava', op dit moment, 28 juni 2014, het volgende

Het gaat meer over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, bezava wordt genoemd maar niet weergeven.

Tweede Kamer

Op de website van de Tweede Kamer is ook geen 'aparte Wet Bezava' te vinden, hoewel men later rept over 'aanname in 2013'. Men doelt hoogstwaarschijnlijk op een BESLUIT Bezava in te voeren, echter zonder wettekst.

Zeer verhelderend is de brief van het UWV aan de Kamer, d.d. 13 augustus 2013

Verder zijn nog de volgende vier Kamerstukken te vinden

Afstempeling van aanname Eerste Kamer Bezava 3 september 2012 met griffiestempel

Brief UWV aan TK 13 aug 2013 = aanname wordt als 'Bezava wetsbesluuit' gezien.

Bezava is kennelijk niet een wet op zichzelf, maar meer een INTENTIE of een BESLUIT dat tot uiting moet komen in de aanpasssing van een hele reeks overige, bestaande wetten.

Als Kamerstukken zijn verder nog vindbaar:UWV jaarverslag 2013

uitvoeringstoets UWV 15 aug 2013

staatscourant 12 dec 2013 arb voorw ambt

verandering in WWB 23 jan 2014

8 uitvoeringsgronden 16 aug 2014

Kamerbrief 20 maart 2014 deelt arb


Zeker laatstgenoemde Kamerbrief d.d. 20 maart 2014 wordt zeer aanbevolen (verhelderend).

De premietabellen zelf zijn niet als Kamerstuk terug te vinden, maar als UWV rapport: de ZW en WGA premies 2014 in het kader van Bezava en grotere premiedifferentiatie EN wens tot meer Eigen Risicodragerschap

Bezava UWV 2014 pdf verzekeringspremies - de UWV premienota 2014

Als achtergrondstudie blijft het rapport van UWV november 2013 over Bezava heel waardevol

Mocht u fouten tegenkomen of aanvullingen hebben: mail a.u.b. info@bezava.com