Zonnebank zonnestudio

Bezava (.com) = Modernisering Ziektewet 1/1/2014+ (T-2)

Bezava-fraude

- ONDERAAN DE PAGINA BOUWEN WIJ EEN LANGE LIJST VAN MAILS VAN WANHOPIGE KLANTEN -


Bezavafraude
1)Bedrijfsartsen gaan de werkcontext totaal negeren en de zorg individualiseren, naar psychiaters, GGZ en DBC (Diagnose Behandel combinatie) voor priveverzekeraars halen
2) werkgever is dan niet meer aansprakelijk, maar individu en diens verzekering
3) bedrijfsartsen vermijden maximaal het stellen van een diagnose
4) bedrijfsartsen ontkennen dat bv. burnout, rijk gedocumenteerd op pubmed.nl, bestaat
5) bedrijfsartsen geen geen richtlijnen meer volgen, noch die van NVAB, noch van Lesa, noch van NCVB

KLIK-HIER-VOOR-1A4-UITLEG-BEZAVAFRAUDE-Discretionaire-ruimte-rommelruimte-bedrijfsartsen-11-januari2016

Veel partijen moedigen P en O afdelingen en bedrijfsartsen aan te frauderen - van advocatenkantoren, Jaarbeurscongressen tot en met 'Arbo Unie zelf' ('wacht bezava niet af'- link klik). PDF

De zieke werknemer wordt als zwakste naar onze mening 'collectief verneukt' door de sterksten. In onderstaande tabel ziet u in de linker kolom hoe alles bedoeld is door de Wetgever; in de middelste rode kolom ziet u hoe 'corrupt Nederland' e.e.a. uitvoert. In de rechter kolom volgt de toelichting, de achtergronden van de trucs.

Diverse partijen schrijven brandbrieven aan de SER en Minister L. Asscher - zoals dit voorbeeld: klik dat wij gemaild kregen van Stichting Burnout.

Triest is ook dat steeds meer HUISARTSEN meedoen met het bezavafraude-caroussel, en bij burnout mensen met 'ongedifferentieerde somatoforme stoornis' naar de GGZ sturen. Fout 1: arbeidsgerelateerde zorg is kosten werkgever 2: ontduiken bezava en Poortwachter 3: diagnose fraude om de GGZ te 'matsen' (vb.: burnout=aanpassingsstoornis, wordt niet door zorgverzekeraars vergoed (want: arbeidsgerelateerde zorg = kosten werkgever) en daarom 'diagnostiseren' huisartsen 'ongedifferentieerde somatoforme stoornis' zodat de GGZ wel kan declareren - in plaats van naar de werkgever en Poortwachter te verwijzen).

De toekomst zal moeten leren of Nederland af wil van deze corruptie.

(werkgever aansprakijk: klik arbeidsrechter )

TABEL: reintegratie in tijden van Bezava; zoals bedoeld door wetgever versus zoals uitgevoerd door groot deel van bedrijfsartsen en werkgevers 3 oktober 2015 Tabel als PDF? Klik

Ideale reintegratie – zoals bedoeld door Wetgever

Getructe reintegratie

Achtergrond van trucs bedrijfsartsen, werkgever, GGZ

Bedrijsarts beachikbaar

Geen bedrijfsarts, of roulerende bedrijfsartsen

Bij roulerende bedrijfsartsen kan geen enkele verantwoordelijk worden gehouden, bedrijfsartsen van 1 organisatie (bv. Arbo Unie) verschuilen zich achter elkaar, er wordt schijn gewekt van ‘second opinion onnodig’ want ‘genoeg bedrijfsartsen betrokken’. Echter, bedrijfsartsen werken voor dezelfde arbodienst en zijn allen omgekocht door werkgever (omkopen: ‘Erkent u arbeidsgerelateerde ziekte, bedrijfsarts? Hoeft u niet meer terug te komen!’)

Bedrijfsarts past lesa richtlijn toe evenals 4DKL

Bedrijfsarts past geen richtlijn toe

Geen richtlijn – bedrijfsarts kan op grond van ‘witte jas’ alles uit zijn duim zuigen wat werkgever behaagt – om klussen te kunnen blijven doen voor werkgever

Diagnose op schrift met ziekte zoals in lesa termen

Bedrijfsarts stelt geen diagnose op schrift, maar somt paar klachten op; diagnose wordt ontkend, of richting prive ziekte geformuleerd i.p.v. arbeidsgerelateerde ziekte

Geen diagnose = ‘vrijheid blijheid’ voor werkgever – werkgever kan er later, voor juridisch proces en bezava beoordeling ervan maken wat hij wil (‘ziek door prive omstandigheden’ of ‘niet ziek, slechts verstoorde arbeidsrelatie’) en kan intussen andere ontslaggronden verzinnen, niet ziekte-gebaseerd, waardoor ontslag via kantonrechter mogelijk is

Werkgever stelt PVA op samen met werknemer

Werkgever dicteert Pva zonder werknemer te betrekken

Intimidatie is prettig voor werkgever, dat maakt werknemer bang, slaafs en volgzaam. Speelt in op gevoel van ‘schuld’ van werknemer

PVA is inclusief probleemanalyse

PVA slaat probleemanalyse over en ‘springt’ naar reintegratie of irrelevante mediator

Geen probleemanalyse want daaruit zouden werkgerelateerde oorzaken uit kunnen komen en dat wil werkgever niet. ‘’Geen probleemanalyse’ maakt ook mogelijk de zieke werknemer overal toe te dwingen waar werkgever zin in heeft

PVA inclusief inhuur externe herstelhulp, in consensus met werknemer

Werkgever weigert of dicteert externe partij; of verwijst naar GGZ

Werkgever huurt graag ‘nepreintegratie’ in. De nepreintegratie praat zieke werknemer vrijwillig vertrek aan, of verergert ziekte met opzet door stressverhogende commando’s en opdrachten (‘zieke werknemer wegpesten’).

En nepreintegratiebureau klapt alles door naar werkgever; nepreintegratiebureau voldoent aan pro-forma eisen van reintegratie.

'Mediation' om de rechter om te tuin te leiden en te veinzen dat er een conflict is, is een oude truc. De mediator zal juist proberen een conflict in de hand te werken, om via kantonrechter te kunnen ontslaan i.p.v. via UWV (wat moet bij ziekte).

GGZ verzint een niet-arbeidsgerelateerde diagnose, die WEL declarabel is bij zorgverzekeraar werknemer. GGZ vult aldus eigen zakken, verschuift herstelkosten naar verzekeraar werknemer, hanteert verkeerde behandeling, en wordt door werkgever beloond met doorgaande stroom zieke werknemers

Niet samen verder op lange termijn? Reintegratie spoor 2, eerst herstel, en dan outplacement en ‘gezond uit dienst’

Vaststellingsovereenkomst met outplacement; in overeenkomst ontkenning van ziekte of niet noemen van ziekte; opnemen clausules waardoor werknemer alle recht op zorg na uitdiensttreding verliest (Bezava aansprakelijkheid wordt dus omzeild).

Geen spoor 2 gunnen, maar zieke werknemer 2 jaar lang ‘terroriseren’ op spoor 1.

Loonuitbetaling bij ziekte is geen enkel probleem want herverzekerd.

‘Hire, fire and dump’ als personeelsbeleid.

Ziekte bij ondertekenen vaststellingsovereekomst raakt bekend bij UWV -> geen WW rechten meer.

Al helemaal geen rechten op ziekteherstel of mogelijke arbeidsongeschiktheid.


Om zieke werknemer vaststellingsovereenkomst te laten tekenen, dreigt en intimideert werkgever de zieke werknemer maximaal.

Alles wordt uit de kast gehaald om een dringende ontslagreden te veinzen of te laten ontstaan

Ook ‘arbeidsTHERAPIE’ wordt aangewend in kader van wegpesten zieke werknemer


Voorbeelden? Reacties? Mail info@bezava.com !

Mail voorbeelden van fraude rechtstreeks naar: info@nza.nl

Wanhopige klanten in het wespennest van P en O en bedrijfsartsen

1)

Goedemiddag,

Ik ben terecht gekomen op uw site omdat ik aan het zoeken  wat ik moet/kan doen.

Ik zal mijn situatie even kort omschrijven:
2 oktober 2015 heb ik mij ziek gemeld bij mijn werkgever. Ik zit al meer dan een jaar met spanningsklachten op mijn werk wegens slechte communicatie met mijn leiding gevende. Geen waardering, wel meer en meer eisen.
Tot ik op 1 oktober weer in tranen naar huis reed vol frustratie over het slechte beleid en de machteloosheid met de gedachte dat ik geen kant op kan. Ik ben altijd zelfstandig geweest en niet klagen maar doorgaan en doen wat mensen van mij verwachten.
Daarbij zie ik de laatste tijd alleen de oplossing om er dan maar gewoon uit te stappen. Daar ben ik dan ook te laf voor, dus ik "kan niets meer goed doen" blijft over.
Afijn, ziek gemeld met de reden dat ik het niet meer aan kan.
Dezelfde dag hing de bedrijfsarts al aan de lijn, hij heeft het verhaal aangehoord en geconcludeerd dat ik niet ziek was maar een arbeidsconflict heb en heeft een afspraak met mij gemaakt voor 8 oktober.
Daarop heeft hij het volgende advies naar mijn leidinggevende gestuurd:

"Naar aanleiding van de ziekmelding heb ik nu uitgebreid met haar gesproken. Er zijnspanningsklachten die uitsluitend samenhangen met de werksituatie en de relatie met de leidinggevende. Ik engere zin is er geen sprake van medische arbeidsongeschiktheid.Er overheerst een arbeidsconflict dat zich in de loop der tijd  heeft ontwikkeld. Ik adviseer om de komende twee weken haar in de gelegenheid te stellen om dit conflict aan te pakken. Ik acht haar daartoe in staat, ook al voelt zij zich in de huidige situatie machteloos. Mijn advies is dat HRM op korte termijn een afspraak maakt om te praten over de aanpak van het conflict."

Nu zie ik helemaal niet meer zit om terug te gaan naar deze werk situatie, ik werk hier trouwens al 9 jaar in dezelfde functie.
Maar ik vind dat ik na 20 jaar werken wel enig recht heb WW.
Uw site lezend duizelt het me van de informatie en de do's en dont's, de rechten en de plichten.....
Ik weet niet waar ik moet beginnen? Ik ben 41 jaar en vanaf mijn 21ste altijd gewerkt, en nu zit ik compleet vast.

Ik moet dus eerst in gesprek met HR (overigens met de manager van HR omdat degene die dit normaal behandelt al een conflict met mijn leidinggevende heeft gehad....).
Kunt u mij  adviseren wat ik moet doen of hoe ik dit nu moet aanpakken in praktische bewoording?

Alvast bedankt voor uw hulp.

2)

In feb. '13 werd bij mij borstkanker geconstateerd, waarna ik in feb. '14 met mijn 1e re-integratie startte. In het eerste jaar daarvan heb ik een aantal malen bij mijn chef aangegeven, dat ik niet meer in staat was om mijn huidige functie uit te oefenen. Ik werd hierin niet gehoord en/of ondersteund, waarna ik op eigen initiatief op zoek ging naar een andere functie. Uiteindelijk belandde ik door deze zoektocht, zowel fysiek als mentaal uitgeput, wederom in de ziektewet d.d. 23-06-'15. Na opmaak van een FML d.d. 03-08-'15 door de bedrijfsarts, besloot mijn chef, in gezamenlijkheid met mij, dat ik opga voor spoor 1.
De maatschappelijk-werkster van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis adviseerde mij, n.a.v. bovenstaande zoektocht, om contact op te nemen met Stap.nu Loopbaan & Counseling (gespecialiseerd in het begeleiden van het proces “Werk en Kanker en chronisch ziek”), gezien mijn medische achtergrond in combinatie met de burn out verschijnselen. Dit heb ik gedaan en vervolgens voorgelegd bij mijn chef d.d. 08-07-'15. Op 24-07-'15 heb ik, op voorhand, een intakegesprek gehad met een coach van Stap.nu. Vanaf juli '15 heb ik mijn chef diverse malen benaderd met de vraag of onze werkgever met Stap.nu "in zee wil".
Mijn 2e re-integratie is gestart op 14-09-'15 en vloeit, naar mijn mening, voort uit de 1e. Voor nu heeft mijn chef, volgens eigen zeggen, geen geschikte re-integratie plaats voor mij. Zij biedt mij de mogelijkheid om "overal" binnen de organisatie stage te lopen. Ik heb haar laten weten dat ik voor nu behoefte heb aan o.a. duidelijkheid en structuur en zodoende heb ik voor mezelf een plek "gecreëerd" en dat voelt voor mij niet prettig.
Vandaag, 28-09-'15, deelde mijn chef mij mede dat onze werkgever in spoor 1 geen gebruik maakt van externe deskundige(n). Op onder andere uw site las ik dat dit, het inschakelen van een externe deskundige, tot de mogelijkheden behoort voor de werkgever in spoor 1.
Graag verneem ik van u wat mijn mogelijkheden zijn in deze en / of wat u mij anders adviseert.
Met vriendelijk groet,

3)

Hallo, bezava.com,
Het gaat nog steeds niet goed.
Burn-out, heb ik nog steeds, maar iedereen denkt dat ik na ontslag van mijn werkgever ,weer helemaal beter ben,zit nog steeds met de naweeën vooral financieel, heb 3 advocaten gehad en ze hebben niets voor me gedaan, ja gezamenlijk ontslag, nou dat had ik 3 jaar terug wel al kunnen doen, maar wilde graag blijven werken, heb alles geprobeerd, maar ben uiteindelijk de grote verliezer, ben ook weg gegaan vw de bedrijfsarts, een nieuwe, nou erger is er niet, was niets aan de hand, moest verplicht aan het werk, de ergste uren uit mijn leven, deskundigen oordeel deden ze niets mee,koste ook geld,had een loonstop, moest de advocaat betalen, de laatste advocaat vroeg geen rechtsbijstand aan,moest hem dus zo betalen, dat kon ik niet, dus de oplossing zo snel mogelijk een einde maken aan  mijn werk, kreeg vanmorgen nog mail waar zijn laatste 100 euro bleef, dan weet u wel hoe het gaat, nog steeds niet goed.
Zal contact opnemen met de journalist, maar wil anoniem blijven

4)

Schandalig verhaal over SPCO het Groene Hart (klant wil verhaal anoniem laten)

5)

Beste mensen van bezava.com,

Ik wil u iets vragen. Ik zag dat u gespecialiseerd bent in burn-out en re-integratievraagstukken.

Vanaf februari 2015 zit ik thuis met een burn-out. Ik heb tussen maart en juni 2015 tweemaal geprobeerd het werk te hervatten, maar ben beide keren door mijn leidinggevende en de bedrijfsarts naar huis gestuurd, omdat ik tekort zou schieten in communicatie. In februari 2015 ben ik bij een coach geweest. Die beweerde dat mijn problemen kwamen door een soort overgevoeligheid en een verkeerde opvoeding. Daarnaast zou ik meer gebruik moeten maken van mijn sensitieve eigenschappen om beter uit de verf te komen in werk. De bedrijfsarts wilde echter dat ik naar een psycholoog zou gaan. Ik heb me door de huisarts naar de GGZ laten verwijzen hiervoor. Deze dacht dat ik het syndroom van Asperger had, dat bleek hij in zijn verwijsbrief aan de GGZ te hebben vermeld. Ik dacht dat hij mij doorverwees vanwege depressieve klachten. Bij de GGZ is een autisme spectrumstoornis vastgesteld. Ze noemen het PDD-nos, omdat er geen interview is geweest met iemand die mij in mijn jeugd heeft gekend (er zijn wel andere hetero-anamneses afgenomen). Een depressieve stoornis zou ik niet hebben, daarvoor voldoe ik niet aan voldoende kenmerken uit de DSM IV of DSM 5. Ook voldoe ik niet aan voldoende kenmerken van één of andere persoonlijkheidsstoornis (waar ik overigens wel blij om ben).


Verder heb ik onlangs meegedaan met een onderzoek van de Vrije Universiteit in Brussel naar werkstress. Als dank kreeg ik een kerntalentenrapportage. Hier komt uit dat ik heel creatief ben en uitvinder zou moeten worden en dat ik juist wel empathisch en flexibel ben. Ik zou alleen moeite hebben met structureel in teams werken en ondernemen en risico's nemen. Ik heb vandaag een gesprek met mijn leidinggevende gehad. Die wil mij ontslaan, althans mijn contract niet verlengen, omdat ik niet de juiste skills zou hebben voor het werk dat ik deed. Ik begrijp er niets van, want dit werk is inhoudelijk voor mij absoluut geen probleem en zelfs onder mijn niveau. Ik denk dat ze me gewoon niet meer moeten. Het gaat om juridisch werk (bezwaarschriften). En re-integreren zou niet aan de orde zijn volgens mijn leidinggevende, omdat ik er niet klaar voor ben. Volgende week moet ik weer naar de bedrijfsarts. De behandeling bij de GGZ begint 12 oktober pas, ik heb dan een gesprek met een GZ-psycholoog en een psychiater. Ik weet niet meer wat ik hier allemaal mee aanmoet. De bedrijfsarts is op de hoogte van de diagnose van de GGZ; mijn leidinggevende niet, als het goed is.


Wat moet ik met al die, soms ook tegenstrijdige informatie? Ik ben een oudere werknemer en hoog opgeleid. Wat zou u kunnen betekenen in een re-integratietraject op basis van deze informatie, eventueel in overleg met de werkgever?
Graag uw reactie en bij voorbaat dank.