Zonnebank zonnestudio

Bezava (.com) = Modernisering Ziektewet 1/1/2014+ (T-2)

Bezava lijkt in eerste instantie uit te draaien op 'bezavafraude' of 'bezava-ontduiking'

1 september 2017

Uitstekende nieuwe site met uitleg voor werknemers wat te doen bij 'ziek door werk': http://reintegratie.theater

Uitleg van het juridische raamwerk voor arbeidsgerelateerde zorg:

https://www.burnout.nl/overige-info/juridisch/

http://bedrijfsgeneeskunde.org/wettelijk-kader-voor-bedrijfsarts.html


24 januari 2016

Bezava is goed bedoeld, maar leidde binnen een jaar na invoering al tot nationale fraude, waarbij P&O, bedrijfsartsen en GGZ de meest voorkomende 'partners in fraude' zijn. Zie daarvoor onze pagina bezavafraude

Ziehier een brandbrief aan Minister Asscher d.d. 22 september 2015 (met dank aan Stichting Burnout voor het mailen van deze brief aan ons), over alle trucs van bedrijfsartsen, werkgevers en GGZ om bezava te helpen ontduiken (klik brief 3 pagina 22 september Asscher)

Dit alles gaat ten koste van UWV en medewerkers-WW-ers.

Diverse prive-initiatieven steken de kop om op de nieuwe fraude/ontduikingsmethoden te beschrijven, zie o.a.
http://ontslagtrucs.com

Veel idealistische werkgroepen beseffen dat de zieke werknemer een grote kennisachterstand heeft en komen met sites als:
http://bedrijfsarts.site

ingezonden stuk 3 december 2015: 'De belangen bij arbeidsgerelateerde zorg' (klik pdf)

Uitleg hoe bedrijfsartsen zelf de bedrijfsgeneeskunde zijn gaan overslaan, brief Stichting Burnout 19 januari 2016 aan Minister Asscher (klik) - http://burnout.nl/docs/breed-landelijk-Minister-Asscher-19januari2016-bedrijfsartsen.pdf

Voor de ROL van de bedrijfsarts, zie http://arbowet.com

 

Bezava - Modernisering Ziektwet 1/1/2014

1 achtergrond en samenvatting in PDF

2. van 'medewerker als wegwerpvoorwerp' naar 'investeren in mensen, tot 10 jaar lang, afgedwongen door premies belastingdienst en UWV'

3. 22 minuten video toelichting ontstaan en gevolgen Bezava

Wat wordt voor UW HRM de 'beleidsomslag' inzake reintegratie van zieke werknemers, door Bezava per 1 januari 2014? Iets als bijgaand 'Bezava-omslag-schema'?

Achtergrond en samenvatting in PDF (4 pagina's)

De geschiedenis, inleiding en samenvatting van de 'modernsiering ziektewet' oftewel 'Bezava' (BEperking Ziekteuitval en Arbeidsongeschiktheid VAngnetters) brengen wij het liefst als PDF van 4 pagina's met schema.

Sinds 1 januari 2014 zijn de premies voor ziekteverzuim en WGA FORS gedifferentieerd, hetgeen inhoudt dat werkgevers tot 10 jaar na aanvang van een ziektegeval de ziektekosten (ziekteloon WULBZ, ziekteloon UWV, reintegratie UWV, WGA, vervolg-WGA) moeten betalen.

Dat met het principe 'T-2', dus nu is T = 2014 - de premies in rekening gebracht over 2014 zijn gebaseerd op de DAADWERKELIJKE 'prestaties' van werkgevers inzake ziekteloon, instroom ziekte-WW, instroom WGA, vervolg WGA in T-2 = 2014-2 = 2012.

Als een werkgever dus NU niet goed omgaat met een zieke werknemer, beïnvloedt dat de premies in 2016.

Zeker bij bedrijven groter dan 100 medewerkers (loonsom groter dan 30,7 miljoen) wordt ALLE ziekte toegerekend. Bij bedrijven tussen 10 en 100 medewerkers loopt dat op naar 100% toerekeningen en 100% loondifferentatie. Bij bedrijven van 10 mensen (loonsom 3,07 miljoen per jaar) of minder, wordt de ziekte instroom 'toevallig' geacht en blijven de premies gelijk aan die van de sector.

Een en ander leggen we verder uit in genoemde PDF (4 pagina's) en op deze site onder 'Wetten' en 'Literatuur'. Onder laatste tabs vindt u ook andere samenvattingen van Bezava - o.a. uitleggen door accountants, door HR praktijk - ze komen alle op hetzelfde neer.


Van 'werknemer als afvalvoorwerp' naar 'via fiscus afgedwongen investering in mensen'


Aldus kan de wijziging door Bezava worden samengevat. Het tekort aan werknemers bleek zo laag (of het overschot aan personeel zo hoog), zeker in de flex-/uitzendsector, dat het 'puur financieel' loonde om zieken zo snel mogelijk af te laten vloeien door ontslag, einde contract etc......en daarvoor een nieuwe flexer aan te nemen.

De maatschappij kwam aldus met een steeds hogere 'stapel vangnetters' te zitten zodat in het regeerakkoord en social akkoord is afgesproken deze 'verleidelijke kan van het flexwerkt' een halt toe te roepen. Volgens 'de vervuiler betaalt'.

Nu man men zeggen:

1. het is toch een combinatie van factoren, en soms helemaal niet aan de werkgever te wijten, ziekte?"

Ja, maar de natuurlijke, werkonafhankelijke ziekten zijn volgens 'uniform toeval' over alle bedrijven verdeeld. De werkonafhankelijke ziekten worden meestal ook afgedekt door de traditionele geneeskunde en ziektekostenverzekeraars.

Het gaat juist om de ziekte instroom wegens 'psychosomatische redenen' waar zowel persoonlijke factoren als werkomstandigheden meespelen....die varieren erg sterk per branche en bedrijf, en JUIST DAAR worden bedrijven aangemoedigd de mogelijk slechte invloed van 'werk-geinduceerde ziekte' te minimaliseren.

2. 'Maar zo worden toch nog minder mensen aangenomen?'

Dat hangt ervan af - als het mangement om kan turnen van een 'wegwerkcultuur' naar een 'mens optimale cultuur' is er niets op tegen nieuwe mensen aan te nemen, ze worden niet sneller ziek als vroeger.

Er ontstond juist een vicieuze cirkel van 'nieuwe mensen zijn eng, ze kunnen ziek worden' naar 'nog kortere contracten en mensen nog meer als afval gebruiken', daardoor werd het ziekte uitval nog groter, de neiging tot flexcontracten nog meer en zo werd de gezondheid op de werkvloer uitgehold.

Bezava is een modern staaltje 'polderkracht' - ingrijpen voor de 'stapel door flex werk ziekt gemaakten' te groot wordt.